Heroes.

Główni bohaterowie: 

Imię : Vivienne.
Nazwisko : Blue.
Wiek : 18 lat.
,, Naj­gor­szym więzieniem jest przeszłość. ''


Imię: Maggie
Nazwisko: Williams
Wiek: 18 lat
,,To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące. ''


Imię: Tom
Nazwisko: Blue
Wiek: 19 lat
,,Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. '' 
Imię: Zayn
Nazwisko: Malik
Wiek: 19 lat
,,Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód. ''


 
Imię: Niall
Nazwisko: Horan
Wiek: 19 lat
,, Cza­sami pot­rze­ba od­ro­biny sza­leństwa, by pos­ta­wić ko­lej­ny krok. ''


 
Imię:  Harry
Nazwisko: Styles
Wiek: 18 lat
,, Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość.''


 
Imię: Louis
Nazwisko: Tomlinson
Wiek: 20 lat
,,  Co to jest praw­dzi­we Ja? [...] To kim jes­teś, a nie to, co z Ciebie uczyniono. ''


 
Imię: Liam
Nazwisko: Payne 
Wiek: 19 lat
,,Pamiętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad. Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz. ''

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz